Fri. Sep 22nd, 2023

“Tôi thích đi du lịch cùng bạn bè trong mùa hè năm nay”, “Tôi thích xem phim hơn là đọc truyện”,…. Như bạn đã biết, đây là những câu nói bày tỏ những mong muốn, sở thích về một việc nào đó của mọi người. Tuy nhiên, để diễn tả những câu này trong tiếng anh, chúng ta sử dụng cấu trúc câu gì? Hẳn là các bạn đang nghĩ đến cấu trúc “I like”, “I want to”- đây là công thức dạng cơ bản. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn công thức nâng cao hơn, đó là công thức “Would rather”. Hãy cùng tôi tìm hiểu về nó.

Cấu trúc Would rather trong tiếng anh

1. Cấu trúc Would rather

Đây là một cấu trúc phổ biến trong các đề thi, trong văn viết và trong cuộc sống hằng ngày. Được dùng để diễn tả mong muốn của chủ thể (người nói) về một điều gì đó ở hiện tại, tương lai hoặc quá khứ.

2. Phân loại

2.1. Cấu trúc Would rather với cùng một chủ ngữ.

Would rather thì ở tương lai hoặc hiện tại.

Khẳng định: S + would rather (‘d rather) + V + O

Ex: Jane would rather stay home for dinner tomorrow. (Jane thích ở nhà ăn tối ngày mai.)

Phủ định: S + would rather (‘d rather) + not + V + O

Ex: She would rather not go out with her friends in the evening. (cô ấy không thích ra ngoài với bạn bè cô ấy vào buổi tối.)

Nghi vấn: Would + S + rather + V + O?

Ex: Would you rather drink the coffee? (Bạn có muốn uống café không?)

Would rather ở thì quá khứ.

Khẳng định: S + would rather (‘d rather) + have + Ved/ P2 + O

Ex: He would rather have gone to the concert last night. (anh ấy tiếc vì đã không đi buổi hòa nhạc tối qua.)

Phủ định: S + would rather (‘d rather) + not + have + Ved/ P2 + O

Ex: Lan would rather not have bought that coat. (Lan cảm thấy tiếc vì đã mua chiếc áo khoác kia.)

Nghi vấn: Would + S + rather + have + Ved/ P2 + O?

Ex: Would you rather have spent the money on a holiday? (Bạn có muốn tiêu tiền vào một kỳ nghỉ không?

Would rather than

Ý nghĩa: diễn đạt sự ưu tiên, mong muốn làm một việc gì đó hơn một việc khác.

Cấu trúc:

  • Ở thì hiện tại: S+ would rather (not) +N/ V (nguyên thể) +than +…
  • Ở thì quá khứ: S+ would rather (not) +have +Ved/ P2 +than +…

Ex:

  • She would rather have eaten banana than apple. (cô ấy đã thích ăn chuối hơn táo.)
  • Would you rather cook lunch than eat lunch out? (bạn có muốn nấu cơm trưa nay thay vì ăn ở bên ngoài không?)

Would rather or

Ý nghĩa: diễn tả sự lựa chọn mong muốn làm một việc gì đó.

Ex: Would you rather learn English or Maths? (Bạn thích học tiếng anh hơn hay học toán hơn?)

Cách dùng cấu trúc Would rather

2.2. Cấu trúc Would rather với hai chủ ngữ.

Ở tương lai hoặc hiện tại

Ý nghĩa: được dùng để diễn tả điều gì đó trái ngược với hiện tại hay mong muốn ai đó làm một việc gì ở hiện tại hoặc tương lai.

Khẳng định: S1 + would rather (‘d rather) +(that) + S2+ Ved + O

Ex: Lan Anh would rather Mary bought a hat. (Lan Anh muốn Mary mua một cái mũ.)

Phủ định: S1 + would rather (‘d rather) +(that) + S2+ not + Ved + O

Ex: Her father would rather that she not played video games. (bố của cô ấy không muốn cô ấy chơi game.)

Nghi vấn: Would + S + rather +S2+ Ved + O?

Ex: Would you rather he go out to eat dinner with us? (bạn có muốn anh ấy ra ngoài đi ăn tối cùng với chúng tôi không?)

Quá khứ

Ý nghĩa: được dùng để diễn tả mong muốn, nuối tiếc về một việc nào đó  trong quá khứ hay điều gì đó đối lập với quá khứ.

Khẳng định: S1 + would rather (‘d rather) +(that) + S2+ had+ Ved + O

Ex: She would rather that Mai had gone to school two day ago. (cô ấy mong rằng Mai đã đến tường hai hôm trước.)

Phủ định: S1 + would rather (‘d rather) +(that) + S2+ had not + Ved + O

Ex: Her mother would rather she had not go to bed late last night. (mẹ của cô ấy mong rằng cô ấy không đi ngủ muộn vào tối hôm qua.)

Nghi vấn: Would + S + rather +S2+ had+ Ved + O?

Ex: Would you rather she had came with them to the meeting last night? (bạn có muốn cô ấy đi cùng họ đến buổi họp tối qua không?)

Vậy là mình cơ bản đã tổng kết lại toàn bộ phần lí thuyết liên quan đến cấu trúc Would rather cho các cậu rồi đấy, mong là với toàn bộ phần lí thuyết mình tổng kết trên cho các cậu thì các cậu sẽ hiểu rõ hơn và nắm chắc cấu trúc về phần ngữ pháp này. Bài tiếp theo liên quan tới cấu trúc Would rather, mới bạn theo dõi. Chúc các cậu học tập và thi thật tốt nha.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *