Sat. Apr 13th, 2024

Tiếp tục các chủ đề ngữ pháp trong Tiếng Anh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cấu trúc How long trong Tiếng Anh để có thể hiểu rõ về cấu trúc này và phân biệt với một số cấu trúc hỏi về thời gian khác. Bây giờ, hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé !

Cấu trúc how long trong tiếng anh

1. Cách dùng cấu trúc How long

Cấu trúc How long dùng khi muốn hỏi về chiều dài của một sự vật hay đồ vật nào đó thông qua đo đếm

Ví dụ:

  • How long is this trousers ? (Cái quần này dài bao nhiêu ?)
  • How long is this ruler ? (Cái thước kẻ này dài bao nhiêu ?)

Cấu trúc How long thường dùng để đặt câu hỏi về khoảng thời gian bao lâu

Câu trả lời thường là một khoảng thời gian xác định

Khi trả lời câu hỏi về thời gian thì cấu trúc thường được sử dụng là:

  • Since + (mốc thời gian): since 2002, since last week,…
  • For + (khoảng thời gian): for 2 years, for 3 weeks,…

Ví dụ:

How long have you been in this job ? (Bạn đã làm công việc này bao lâu rồi ?)

=>  I have been in this job for two years (Tôi đã làm công việc này hai năm rồi)

How long have they lived here ? (Họ đã sống ở đây bao lâu rồi ?)

=.> They have lived here since 2002 (Họ đã sống ở đây từ năm 2002)

Cấu trúc How long còn được sử dụng để hỏi ai đó mất khoảng thời gian bao lâu để thực hiện một hành động nào đó

Ví dụ:

  • How long does it take you to go to school ? (Bạn mất bao lâu để đi tới trường ?)
  • How long does it take you to speak English fluently ? (Mất bao nhiêu lâu để bạn nói Tiếng Anh trôi chảy ?)

Cấu trúc How long được dùng ở các thì

2. Phân biệt cấu trúc how long với các cấu trúc hỏi về thời gian khác

Ngoài cấu trúc how long, chúng ta còn nhiều cấu trúc khác cũng hỏi về thời gian. Để tránh nhầm lẫn trong quá trình sử dụng, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu sự khác biệt giữa how long và các cấu trúc hỏi về thời gian khác

  • How long: sử dụng đặt câu hỏi về khoảng thời gian bao lâu để thực hiện một việc nào đó
  • When: được dùng để hỏi về mốc thời gian xác định mà việc gì đó xảy ra. Câu trả lời thường là mốc điểm chính xác, cụ thể

Ví dụ: When did you leave there ? (Bạn đã rời khỏi đó khi nào vậy ?)

How many times: được dùng để hỏi khi bạn muốn biết một sự việc đó xảy ra với số lần cụ thể là bao nhiêu (once, twice, three times,…) và thường là trong quá khứ. Mục đích hỏi là muốn biết sự việc xảy ra thường xuyên như thế nào

Ví dụ:

  • How long did you read this novel ? (Bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết này trong bao lâu ?)
  • How many times have you read this Les Misérables ? (Bạn đã đọc cuốn Những người khốn khổ này bao nhiêu lần rồi ?)

Cách dùng cấu trúc how long

3. Cấu trúc How long được dùng ở các thì

Cấu trúc: How long + have/has + S + Ved/PII…?

Cấu trúc này để hỏi về thời gian ai đó đang và đã làm việc gì đó.

Sự việc này đã xảy ra trong quá khứ và kết quả vẫn còn liên quan đến hiện tại và có thể tiếp tục kéo dài trong tương lai

Câu trả lời sẽ nhấn mạnh đến kết quả của hành động

Ví dụ: How long have you lived here ? (Bạn đã sống ở đây bao lâu rồi ?)

Chú ý: cần phân biệt với cấu trúc How long + have/has + S + been + Ving…?: Câu trả lời nhấn mạnh sự liên tiếp của hành động

Cấu trúc: How long + trợ động từ (do/does/did) + S + V(infinitive)…?

Cấu trúc How long được dùng để hỏi về khoảng thời gian của một hành động nào đó

Nếu câu hỏi dùng trợ động từ “did’ thì hành động đó xảy ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ và không liên quan đến hiện tại

Ví dụ: How long did you stay there ? (Bạn đã ở đó trong bao lâu ?)

Cấu trúc: How long does it take + (sb) + to do something ?

Cấu trúc How long này dùng để hỏi để biết ai đó mất bao lâu để thực hiện hành động nào đó

Nó chính là khoảng thời gian mà hành động đó xảy ra, vậy nên câu trả lời sẽ có dạng:

It takes + (sb) + (time) + to do something hoặc cấu trúc tương đương:

S + spend + time + doing something

Ví dụ: How long does it take you to do the homework ? (Bạn mất bao lâu để làm bài tập về nhà ?)

=> It takes me 2 hours to do the homework (Tôi mất 2 giờ đồng hồ để làm bài tập về nhà)

Trên đây là những chia sẻ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc How long trong Tiếng Anh. Hi vọng các bạn có thể vận dụng để sử dụng đúng cấu trúc How long và không nhầm lẫn với các cấu trúc hỏi về thời gian khác. Bài tiếp theo sẽ bàn về Cấu trúc by the tim, mới bạn theo dõi. Chúc các bạn học tập tốt !

By admin