Sat. Apr 13th, 2024

Trong học tập và giao tiếp hằng ngày, chúng ta bắt gặp rất nhiều cụm từ và mẫu câu khác nhau đề diễn tả một tình huống nào đó. Bên cạnh những cấu trúc cơ bản, ta thường sử dụng một số liên từ để giúp cho câu văn được sinh động và hấp dẫn hơn. Một trong số liên từ chúng ta bắt gặp nhiều nhất đó là “by the time”. Vậy “by the time” là gì? – Bây giờ tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ về ý nghĩa và các cấu trúc của liên từ này.

Cấu trúc by the time trong tiếng anh

1. Cách sử dụng của cấu trúc By the time.

By the time là một liên từ đa nghĩa chỉ thời gian, được dịch ra với nghĩa “ vào khoảng thời gian …”, “ vào lúc …”, “ khi mà…”, “tại thời điểm đó…”. Liên từ này được dùng để dự đoán một khoảng thời gian giữa hai sự kiện ở hiện tại và ở tương lai. Có nghĩa là khi một hành động trong quá khứ đang xảy ra thì trước đó có một hành động khác xen vào. Nó thường được sử dụng nhiều nhất ở dạng thì quá khứ và hiện tại.

2. Phân loại cấu trúc By the time

2.1 By the time ở thì hiện tại đơn

Ý nghĩa: được sử dụng để diễn tả một sự dự đoán về sự việc, hành động nào đó sẽ xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc: By the time + S1 + V(s/es) + O, S2 + will + V/ have Ved/ P2 + O

Ví dụ: By the time she gets home, her young brother will have give her a present. (vào thời điểm cô ấy trở về nhà, em trai cô ấy sẽ tặng cho cô ấy một món quà.)

Chú ý:

 • Các thì đi với vế có By the time, chúng ta thường sử dụng thì hiện tại đơn và vế còn lại chúng ta sử dụng thì tương lai đơn hoặc tương lai hoàn thành.
 • Đối với các chủ ngữ số ít như he, she, it động từ chia sau đó phải thêm s/es.

By the time ở thì quá khứ đơn

2. By the time ở thì quá khứ đơn

Ý nghĩa: được dùng để nhấn mạnh một sự việc, hành động nào đó đã xảy ra, kết thúc trong quá khứ.

Cấu trúc: By the time + S1 + Ved/ P1 + O, S2+ had + Ved /P2 + O

Ví dụ: By the time my dad arrived home, I had left. ( vào thời điểm bố của tôi trở về nhà thì tôi đã rời đi.)

Lưu ý: Trong cấu trúc By the time = when mang ý nghĩa khi đó, vào lúc; By the time= before mang ý nghĩa trước khi.

Ví dụ: By the time my sister arrived at the party, the party had taken place for a long time.

(khi chị gái tôi đến tham dự bữa tiệc, bữa tiệc đó đã diễn ra trong một khoảng thời gian rồi.)

Một số bài tập sử dụng cấu trúc by the time:

Complete the sentence with a future progressive or ferfect verb tense. (hãy hoàn thành những câu sau sử dụng động từ trong ngoặc.)

 1. by the time her sister ……(get) to the party, most of the other guests had already left.–> got.
 2. by the time my best friend ……. (receive) that gift, I will be in England. –> receives.
 3. by the time Mary is 26, she …. (go) to travel with her best friend.–> will go.
 4. by the time Lan Anh …. (to be) very tired, she had finished this report.–> was.
 5. by the time he was a child, he often …… (go) to cinema with his father.–>had gone.
 6. she had gone to sleep by the time her staff ……. (send) the report.–> sent.
 7. by the time Linda’s birthday, I ……. (give) her a surprise gift.–>will give.
 8. by the time I …. (come) to visit Mai, she had been discharged from the hospital.–> came.
 9. by the time she ….. (go) to my home, she had gone to the museum.–>went.
 10. by the time Hoa is 20, she ……. (receive) a special gift from her friends.–> will receive.

Qua bài viết này, chắc hẳn các bạn đã hiểu và nắm rõ về cách dùng cũng như cấu trúc By the time. Bài viết tiếp theo là Cấu trúc would you mind mời bạn theo dõi. Hy vọng các bạn sẽ làm bài thật tốt trong kỳ thi sắp tới và sử dụng thật thành thạo các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh.

By admin