Mon. Sep 25th, 2023

Khi muốn diễn tả một sự việc nào đó với mong muốn thể hiện rằng sự việc đó liên quan đến nhiều người, nhiều vật khác nhau, thay vì dùng 2 câu đơn để thực hiện điều này, ta có thể sử dụng cấu trúc As well as như là một liên từ. Vậy cụ thể công dụng và cách dùng của cấu trúc này ra sao? Cùng đọc bài viết bên dưới để tìm hiểu nào.

Cấu trúc as well as là gì

1. As well as là gì?

“As well as” là một trong số các cụm liên từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh, cùng với “not only … but also …” (không những … mà còn”, “as much as” (gần như là), “as early as”, “as long as” (miễn là) …

Khác với cụm từ khá giống với nó là “as well” (mang nghĩa “cũng”, “như”), as well as có nghĩa là “vừa … vừa”, “… và … cũng …”.

Cấu trúc as well as được sử dụng nhằm truyền tải một thông tin nào đó đã biết hoặc nhấn mạnh thông tin mới.

Bên cạnh đó, as well as cũng đồng nghĩa với “not only … but also …” tuy có hơi khác về cấu trúc.

Cách sử dụng as well as

2. Sử dụng cấu trúc as well as

As well as dùng để nối hai thành phần phụ tương đương

Công thức: N/Adj/Mệnh đề/Cụm từ + as well as + N/Adj/Mệnh đề/Cụm từ

Đây là cấu trúc cơ bản của as well as, trong đó as well as được dùng để nối 2 thành phần giống nhau (thông thường có thể là 2 danh từ, tính từ hoặc mệnh đề hay cụm từ).

Ex:

I have a best friend who is handsome as well as kindful. (Tôi có một người bạn thân vừa đẹp trai vừa tốt bụng.)

She is a singer as well as an actor. (Cô ấy vừa là một ca sĩ cũng như diễn viên.)

As well as dùng để nối hai chủ ngữ

Công thức: Chủ ngữ 1 + as well as + Chủ ngữ 2

Khi muốn nhắc đến 2 chủ ngữ trong câu với mục đích diễn tả sự đồng bộ của 2 chủ ngữ này, ta có thể sử dụng as well as.

Ex:

I as well as my brother is a soccer player. (Tôi cũng như anh trai tôi là một cầu thủ bóng đá.)

Nam as well as Lan gets high result in this semester. (Nam cũng như Lan đều đạt kết quả cao trong học kỳ này.)

Lưu ý: khi sử dụng cách này, cần phải chia động từ trong câu theo chủ ngữ đứng ngay sau as well as.

As well as khi ở sau là một động từ

Công thức: as well as + Ving + …/ as well as + V + …

Đây là cách dùng khá đặc biệt của cấu trúc as well as khi được sử dụng để nối một mệnh đề đứng trước với một động từ. Dùng để diễn tả hai hành động do ai đó cùng thực hiện.

Động từ sau as well as được chia ở dạng Ving hoặc nguyên mẫu tùy theo trường hợp.

Ex:

He helped me to complete all of my works, as well as taking me to the airport on time. (Anh ấy vừa giúp tôi hoàn thành tất cả các công việc của mình, vừa đưa tôi đến sân bay đúng giờ.)

We visit our friends in Ha Noi, as well as having a meeting with our partners there. (Chúng tôi vừa đến thăm bạn bè của chúng tôi ở Hà Nội, vừa có một cuộc gặp gỡ với các đối tác của chúng tôi ở đó.)

Cấu trúc as well as nghĩa là gì?

3. Các cụm từ dễ nhầm lẫn có chung dạng “as + as”

“As + as” là một cấu trúc chung phổ biến với nhiều cách sử dụng và ý nghĩa khác nhau. Cần phân biệt rõ để không nhầm lẫn.

  • As soon as: có nghĩa là “ngay khi”

Ex: My brother plays computer game as soon as he backs home. (Anh trai tôi chơi trò chơi máy tính ngay sau khi anh ấy trở về nhà.)

  • As much as: có nghĩa là “gần như, hầu như là …”

Ex: I eat eggs as much as vegetables. (Tôi ăn trứng nhiều như rau.)

  • As early as: có nghĩa là “ngay khi”

Ex: I come to the party as early as I finish my works. (Tôi đến dự tiệc ngay khi hoàn thành công việc của mình.)

  • As far as: có nghĩa là “theo như”

Ex: They answer the question as far as they know. (Họ trả lời câu hỏi theo những gì họ biết.)

  • As long as: có nghĩa là “miễn là”

Ex: My mother will buy me a laptop as long as I get high result in the final exam. (Mẹ tôi sẽ mua cho tôi một chiếc máy tính xách tay miễn là tôi đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối cấp.)

Xem thêm bài viết: Phân biệt cấu trúc Neither…nor… và cấu trúc Either … or …

Bài viết đến đây là kết thúc, mong rằng đã giúp ích bạn đọc trong việc tìm hiểu về cấu trúc as well as trong tiếng Anh. Cảm ơn và cùng đón chờ các bài viết ngữ pháp tiếng anh tiếp theo nhé!

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *