Thu. Sep 21st, 2023

Khi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp cũng như để viết chắc hẳn sẽ có lúc ta muốn liên kết các từ, cụm từ, câu văn hay thậm chí là đoạn văn lại với nhau trong cùng một câu mà không cần sử dụng tới hai câu nói, câu văn đúng không nào?  Và để thực hiện điều đó, có một công cụ rất hữu hiệu, đó là các “liên từ” (hay conjunctions). Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn liên từ “as soon as”, một liên từ khá phổ biến trong tiếng Anh.

Cấu trúc As soon as trong tiếng anh

1. As soon as là gì?

Liên từ “as soon as” là liên từ thuộc nhóm liên từ phụ thuộc với chức năng nối hai mệnh đề (1 chính và 1 phụ) lại với nhau. Bên cạnh đó ta còn có hai nhóm liên từ khác là liên từ kết hợp và liên từ tương quan, hai nhóm cũng có chức năng nối hai mệnh đề.

“As soon as” mang nghĩa “ngay khi”, được sử dụng đề diễn tả một hành động xảy ra ngay sau một hành động khác trong cùng 1 câu thay vì 2.

2. Các cách sử dụng cấu trúc as soon as

2.1. Sử dụng ở hiện tại

Ở dạng này, liên từ as soon as được sử dụng nhằm diễn tả một hành động nào đó thường xảy ra sau một hành động khác, hay nói cách khác là thói quen của chủ thể được nhắc đến ở trong câu.

Công thức: S1 + Verb (thì hiện tại đơn) + as soon as + S2 + Verb (thì hiện tại đơn).

Ex:

I surf the Internet as soon as I wake up every morning.  (Tôi lướt Internet ngay khi thức dậy vào mỗi sáng.)

I have a cup of coffee as soon as I come home after class. (Tôi thường hay uống một tách cà phê ngay khi tôi đi học về.)

She eats too much as soon as she feels unhappy. (Cô ấy ăn nhiều ngay khi cảm thấy không vui.)

Sử dụng cấu trúc as soon as

2.2. Sử dụng ở quá khứ

Khi muốn diễn tả hai hành động nào đó diễn ra liên tiếp ở quá khứ, ta hoàn toàn có thể sử dụng cấu trúc “as soon as”.

Công thức: S1 + Verb (thì quá khứ đơn) + as soon as + S2 + Verb (thì quá khứ đơn hoặc thì quá khứ hoàn thành).

Ex:

He said that he felt sick as soon as he cameback home from his trip to London.

(Anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy bị ốm ngay khi trở về nhà sau chuyến đi đến London.)

Her class held a big party as soon as it had won the first prize. (Lớp của cô đã tổ chức một bữa tiệc lớn ngay khi giành được giải nhất.)

She rejected my idea as soon as I presented. (Cô ấy đã bác bỏ ý tưởng của tôi ngay khi tôi trình bày.)

2.3. Sử dụng ở tương lai

Khi muốn diễn tả hai hành động nào đó diễn ra liên tiếp ở trong tương lai, ta hoàn toàn có thể sử dụng cấu trúc “as soon as”.

Công thức: S1 + Verb (thì hiện tại đơn đơn) + as soon as + S2 + Verb (thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành).

Ex:

My mom will go to the supermarket to buy food as soon as she waters the garden.

(Mẹ tôi sẽ đi siêu thị để mua thức ăn ngay sau khi bà tưới vườn.)

I’ll tell him about that story as soon as I meet him. (Tôi sẽ kể cho anh ấy nghe về câu chuyện đó ngay khi tôi gặp anh ấy.)

She will buy that skirt as soon as she has enough money. (Cô ấy sẽ mua chiếc váy đó ngay khi có đủ tiền.

Công thức as soon as trong tiếng anh

3. Các loại liên từ khác và liên quan

Như đã nói ở phần định nghĩa, “as soon as” là một liên từ thuộc nhóm các liên từ phụ thuộc. Trong nhóm này có các từ như: before, after, because, although, thought, until, since, when, even if, if, … Các liên từ thuộc nhóm này có chức năng nối mệnh đề chính và mệnh đề phụ lai với nhau, vị trí của chúng là ở đầu mệnh đề phụ.

Bên cạnh đó, còn có 2 nhóm liên từ khác là liên từ tương quan và liên từ kết hợp.

  • Nhóm liên từ tương quan bao gồm một số cụm sau: not only … but also …, neither (either) … nor (or), rather than, both … Về chức năng, nhóm liên từ này được sử dụng nhằm nối hai hay nhiều chủ ngữ lại với nhau mà các chủ ngữ đó là hai chủ ngữ đồng vị.
  • Nhóm liên từ kết hợp bao gồm một số cụm sau: and, or, nor, but, so, for, yet … Về chức năng, nhóm liên từ này có chức năng tương tự với chức năng của nhóm liên từ tương quan.

Bài viết đến đây là kết thúc. Mong rằng các bạn đã thêm phần nào nhận dạng được cấu tạo, chức năng cũng như cách sử dụng của cấu trúc “as soon as”. Chủ đề tiếp theo Vaenglish sẽ chia sẻ là cấu trúc Due to, mời bạn theo dõi.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *